Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 11 martie 2011 – Kaskarelis/Comisia

(Cauza F-24/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 161, 19.6.2010, p. 58.