Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.3.2011 – Begue ym. v. komissio

(Asia F-27/10)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Säännöllisesti päivystämään joutuville työntekijöille maksettava korvaus – Henkilöstösääntöjen 55 ja 56 b artikla – Asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o°495/77)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Christian Begue ym. (Marcy, Ranska) (edustaja: asianajaja A. Woimant)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Martin ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kieltäydyttiin maksamasta kantajille taannehtivasti henkilöstösääntöjen 56 b artiklassa tarkoitettu päivystyksistä maksettava korvaus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja heidät velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 179, 3.7.2010, s. 58.