Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 16. decembra 2010

AG proti Parlamentu

(Zadeva F-25/10)1

(Javni uslužbenci - Javni uslužbenci - Odpoved delovnega razmerja po koncu poskusne dobe - Očitna nedopustnost - Prepozno vložena tožba - Vročitev s priporočenim dopisom s povratnico)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AG (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Seyr in V. Montebello-Demogeot, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o odpovedi delovnega razmerja tožeči stranki po koncu poskusne dobe in odškodninski zahtevek za domnevno nastalo škodo.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    AG se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 161, 19.6.2010, str. 58.