Language of document :

Beroep ingesteld op 6 mei 2010 - Costa / Commissie

(Zaak F-26/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Antonino Costa (Thionville, Frankrijk) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker uit te sluiten van de bevorderingsronde 2009 en veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor zijn immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker uit te sluiten van de bevorderingsronde 2009, waarvan verzoeker kennis heeft genomen op 22 november 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 27 januari 2010 tot afwijzing van de klacht;

dientengevolge, vaststelling dat de verwerende partij verplicht is om de bevorderingsronde 2009 op regelmatige wijze opnieuw te organiseren, met deelneming van verzoeker;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 25 000 EUR voor de immateriële schade;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________