Language of document :

Acțiune introdusă la 28 aprilie 2010 - AG/Parlamentul European

(Cauza F-25/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AG (reprezentanți: S. Rodriguez și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de concediere a reclamantei la sfârșitul perioadei de probă, precum și repararea prejudiciului suferit

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei de concediere din 14 mai 2009, luată împreună cu decizia de respingere a reclamației din 21 decembrie 2009;

indicarea către AIPN a efectelor pe care le produce anularea deciziilor atacate și în special a posibilității de efectuare a unei a doua perioade de probă sau de prelungire a perioadei de probă la încheierea căreia va interveni o nouă apreciere a prestațiilor sale;

obligarea pârâtului la repararea prejudiciului suferit de reclamantă, atât din punct de vedere profesional și financiar (cu referire la salariul și la avantajele aferente pe care reclamanta ar fi trebuit să le perceapă de la 16 mai 2009 până la data reintegrării sale ca urmare a anulării deciziilor atacate), cât și moral (cu referire la un cuantum indicativ și cu titlu de provizion de 50 000 de euro);

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________