Language of document :

Žaloba podaná dne 16. dubna 2010 - Allen v. Komise

(Věc F-23/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Finola Allen (Armação de Pera, Portugalsko) (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost o uznání těžké nemoci.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí ze dne 30. června 2009, kterým byla zamítnuta žádost o uznání těžké nemoci, a je-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 17. července 2009;

je-li to nezbytné, zrušit rozhodnutí ze dne 8. ledna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobkyně;

v důsledku toho uznat její nemoci, které jsou uvedeny v její žádosti podané dne 19. května 2009 a doplněné dne 2. července 2009, za těžkou nemoc a určit, že úplná ochrana platí s účinností ode dne 1. července 2009;

podpůrně určit, že zdravotní pojištění platí až do 10. července 2009

přiznat žalobkyni náhradu škody určenou ex aequo et bono, jejíž výše je předběžně vyčíslena jedním eurem;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________