Language of document :

Acțiune introdusă la 16 aprilie 2010 - Finola Allen/Comisia Europeană

(Cauza F-23/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Finola Allen (Armação de Pera, Portugalia) (reprezentanți: L. Levi şi A. Blot, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii de recunoaștere a unei boli grave

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei din 30 iunie 2009 de respingere a cererii sale de recunoaștere a unei boli grave și, dacă este necesar, anularea deciziei din 17 iulie 2009;

dacă este cazul, anularea deciziei din 8 ianuarie 2010 de respingere a reclamației introduse de reclamantă;

în consecință, recunoașterea drept boală gravă a afecțiunilor de care suferă aceasta, vizate în cererea sa din 19 mai, astfel cum a fost completată la 2 iulie 2009, și a dreptului său la o asigurare completă începând cu 1 iulie 2009;

în subsidiar, acordarea în favoarea acesteia a asigurării de boală până la 10 iulie 2009;

obligarea la plata de daune interese evaluate ex aequo et bono și, cu titlu provizoriu, a sumei de 1 euro;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________