Language of document :

Tožba, vložena 16. aprila 2010 - Allen proti Komisiji

(Zadeva F-23/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Finola Allen (Armação de Pera, Portugalska) (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi predloga za priznanje hude bolezni.

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost odločbe z dne 30. junija 2009, s katero je bil zavrnjen njen predlog za priznanje hude bolezni, in po potrebi ničnost odločbe z dne 17. julija 2009;

po potrebi razglasi ničnost odločbe z dne 8. januarja 2010, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke;

posledično njene bolezni, navedene v predlogu z dne 19. maja, kakor je bil dopolnjen 2. julija 2009, prizna za hudo bolezen in ji prizna polno varstvo z učinkom od 1. julija 2009;

podredno, prizna zdravstveno zavarovanje do 10. julija 2009;

naloži plačilo odškodnine, ki je ex aequo et bono in začasno ocenjena na 1 EUR;

Evropski Komisiji naloži plačilo stroškov.

____________