Language of document :

Žaloba podaná dne 10. října 2011 - ZZ v. Parlament

(Věc F-101/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/188/10 - Tlumočníci bulharského jazyka (BG) ze dne 30. června 2011 o nezapsání žalobkyně na seznam kandidátů vhodných k přijetí z uvedeného výběrového řízení a žádost o náhradu nemajetkové a majetkové újmy

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/188/10 - Tlumočníci bulharského jazyka (BG) ze dne 30. června 2011 přijaté po opětovném přezkumu zkoušky žalobkyně, kterým byly potvrzeny její výsledky, a v důsledku toho zrušit rozhodnutí o nezapsání žalobkyně na seznam kandidátů vhodných k přijetí;

zrušit rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/188/10 - Tlumočníci bulharského jazyka (BG) ze dne 31. května 2011, zapsat žalobkyni na seznam kandidátů vhodných k přijetí z uvedeného výběrového řízení;

zrušit veškeré úkony, které provedla výběrová komise počínaje fází řízení, v níž došlo k uváděným nesrovnalostem;

uložit žalovanému zaplacení částky ve výši 15 000 eur jakožto náhradu nemajetkové a majetkové újmy a za ohrožení služebního postupu žalobkyně s výhradou zvýšení nebo snížení v průběhu řízení, zvýšené o úroky z prodlení podle sazby 7 % ročně, ode dne podání této žaloby;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________