Language of document :

Kanne 11.10.2011 - ZZ v. Euroopan investointipankki

(Asia F-103/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Thieltgen)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus sen päätöksen, jossa Euroopan investointipankin pääjohtaja päätti olla ryhtymättä toimenpiteisiin väitettyä työpaikkakiusaamista koskeneen tutkimuksen johdosta, ja tutkimuskomitean loppupäätelmän kumoamisesta sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

On kumottava tutkimuskomitean 11.7.2011 antamassaan lausunnossa tekemä loppupäätelmä siltä osin kuin siinä todetaan, että ei ole tullut esiin seikkoja, joita voitaisiin pitää kantajaan kohdistuvana työpaikkakiusaamisena.

On kumottava Euroopan investointipankin pääjohtajan 27.7.2011 tekemä päätös.

On todettava, että kantajaan kohdistui työpaikkakiusaamista.

On velvoitettava Euroopan investointipankki lopettamaan kyseinen työpaikkakiusaaminen.

On kumottava Euroopan investointipankin pääjohtajan 1.9.2011 tekemä päätös.

On todettava, että Euroopan investointipankki on vastuussa virheellisestä virkatoiminnasta.

On todettava, että Euroopan investointipankki on kantajaan nähden vastuussa siitä, että sen pääjohtajan 27.7.2011 tekemä päätös on lainvastainen, työpaikkakiusaamisesta, jonka kohteeksi kantaja on joutunut, ja virheellisestä virkatoiminnasta Euroopan investointipankissa.

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan fyysiset vahingot, henkinen kärsimys ja aineelliset vahingot, joita kantajalle on aiheutunut ja tulee aiheutumaan ja jotka johtuvat siitä, että Euroopan investointipankin pääjohtajan 27.11.2011 tekemä päätös on lainvastainen, työpaikkakiusaamisesta, jonka kohteena kantaja on ollut, ja virheellisestä virkatoiminnasta Euroopan investointipankissa. Korvaukset on suoritettava viivästyskorkoineen.

Pääjohtajan 27.7.2011 päivätyn kirjeen lainvastaisuuden osalta

palkanmenetyksestä johtuneena aineellisena vahinkona 113 100 euroa

-    henkisestä kärsimyksestä 50 000 euroa.

Työpaikkakiusaamisesta, jonka kohteena kantaja on ollut

palkasta ja uran menetyksestä johtuneena aineellisena vahinkona 132 100 euroa

henkisestä kärsimyksestä 50 000 euroa

aiheutuneista kuluista 13 361,93 euroa.

Virheellisestä virkatoiminnasta Euroopan investointipankissa

sen johdosta, että Euroopan investointipankki on laiminlyönyt salassapitoa ja tietosuojaa koskevat velvollisuutensa, 10 000 euroa

todistajien kuulemisesta aiheutuneina liitännäiskuluina 40 000 euroa.

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________