Language of document :

2011 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EIB

(Byla F-103/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujama advokato N. Thieltgen

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

EIB pirmininko sprendimo nesiimti jokių veiksmų po tyrimo procedūros, susijusios su tariamu psichologiniu priekabiavimu, ir Tyrimo komiteto galutinės išvados panaikinimas bei prašymas atlyginti žalą bei sumokėti palūkanas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. liepos 11 d. Tyrimo komiteto nuomonėje pateiktą galutinę išvadą, kad nėra faktinių aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip priekabiavimas ieškovo atžvilgiu;

panaikinti 2011 m. liepos 27 d. EIB pirmininko sprendimą;

pripažinti, kad jis buvo priekabiavimo aplinkybių auka;

nurodyti EIB nutraukti šį priekabiavimą;

panaikinti 2011 m. rugsėjo 1 d. BEI pirmininko sprendimą;

pripažinti EIB padarytas tarnybos klaidas;

pripažinti, kad EIB yra atsakingas ieškovui dėl 2011 m. liepos 27 d. EIB pirmininko sprendimo neteisėtumo, priekabiavimo faktinių aplinkybių, kurių auka jis buvo, bei EIB padarytų tarnybos klaidų;

nurodyti EIB atlyginti ieškovo buvusią ir būsimą fizinę, nematerialinę ir materialinę žalą, atsiradusią dėl 2011 m. liepos 27 d. BEI pirmininko sprendimo neteisėtumo, psichologinio priekabiavimo prie ieškovo ir EIB padarytų tarnybos klaidų; žala turi būti atlyginta kartu su palūkanomis;

kalbant apie 2011 m. liepos 27 d. pirmininko laiško neteisėtumą:

materialinė žala, atsiradusi dėl darbo užmokesčio praradimo: 113 100 eurų;

nematerialinė žala: 50 000 eurų;

kalbant apie psichologinį priekabiavimą prie ieškovo:

materialinė žala, atsiradusi dėl darbo užmokesčio ir karjeros praradimo: 132 100 eurų;

nematerialinė žala: 50 000 eurų;

patirtos išlaidos: 13 361,93 euro;

kalbant apie BEI padarytas tarnybos klaidas:

dėl BEI konfidencialumo ir duomenų apsaugos pareigos pažeidimo: 10 000 eurų;

dėl įvykio, susijusio su liudytojų išklausymu: 40 000 eurų;

priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.

____________