Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2012 – Mileva v. Komise

(Věc F-101/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/188/10 – Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů – Složení výběrové komise – Stálí a nestálí členové“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Tzena Mileva (Paříž, Francie) (zástupci: původně E. Biogelot, advokát, poté G. Generet, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/188/10 – Tlumočníci bulharského jazyka (BG) o nezapsání žalobkyně na seznam úspěšných uchazečů z uvedeného výběrového řízení a návrh na náhradu nemajetkové a majetkové újmy. Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.T. Mileva ponese vlastní náklady řízení a ponese náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.