Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. června 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-100/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Odměňování – Denní příspěvek – Podmínky poskytnutí – Skutečné bydliště v místě zaměstnání – Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ – Náklady řízení – Článek 94 jednacího řádu“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterým odmítla vyplatit žalobci denní příspěvky v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se jeho převedení z delegace Evropské komise v Angole do sídla Komise v Bruselu.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu nahradit náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Luigi Marcuccio je povinen zaplatit Soudu pro veřejnou službu Evropské unie částku 2 000 eur.

____________

1     Úř. věst. C 25, 28.1.2012, s. 67.