Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. június 18-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-100/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Napidíj – A biztosítás feltételei – Az alkalmazási helyen való tényleges tartózkodás – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset – Bírósági eljárási költségek – Az eljárási szabályzat 94. cikke)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

Azon bizottsági határozat megsemmisítése, amelyben a Bizottság megtagadta, hogy az angolai küldöttségtől a brüsszeli székhelyre történő áthelyezéséről szóló határozattal összefüggő napidíjat megfizesse a felperes számára.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót 2000 eurónak az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke részére történő megfizetésére.

____________

1 HL C 25., 2012.1.28., 67. o.