Language of document :

Kanne 10.11.2011 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-102/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla oli hylätty kantajan vaatimus saada matkoista lähtöpaikan ja toimipaikan välillä vuosittain maksettavat matkakorvaukset vuosilta 2005–2010

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa sen päätöksen, jolla hylättiin kantajan 13.8.2010 esittämät vaatimukset siitä riippumatta, missä muodossa tämä komissiosta peräisin oleva päätös on tehty ja onko vaatimukset hylätty kokonaan vai vain osittain

kumoaa 22.12.2010 päivätyn muistion PMO.1/NS/AV D(2010)986451

kumoaa päätöksen, jolla hylättiin kantajan 25.2.2011 esittämät vaatimukset siitä riippumatta, missä muodossa tämä komissiosta peräisin oleva päätös on tehty

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.