Language of document :

Žaloba podaná 10. októbra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-102/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým odmietla vyplatiť žalobcovi cestovné výdavky z miesta výkonu práce do miesta pôvodu za roky 2005 až 2010

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovanej bez ohľadu na formu, ktorým zamietla úplne alebo čiastočne návrhy, ktoré formuloval v žiadosti z 13. augusta 2010,

zrušiť quatenus opus est poznámku z 22. decembra 2010 ref. PMO.1/NS/AV D(2010)98645,

zrušiť rozhodnutie Komisie bez ohľadu na formu, ktorým zamietla úplne alebo čiastočne návrhy, ktoré formuloval v sťažnosti z 25. februára 2011,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.