Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 31. december 2020 – RTL Television GmbH mod Grupo Pestana S.G.P.S., S.A. og SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Sag C-716/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i hovedsagen

Sagsøger: RTL Television GmbH

Sagsøgte: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A. og SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Præjudicielle spørgsmål

Skal begrebet »viderespredning pr. kabel«, som omhandlet i artikel 1, stk. 3, i Rådets direktiv 93/83/EØF 1 af 27. september 1993, fortolkes således, at det, ud over et radio- og tv-selskabs samtidige udsendelse af et andet radio- og tv-selskabs udsendelse, omfatter en samtidig og uforkortet viderespredning pr. kabel til almenheden af en førstegangsudsendelse af radio- eller tv-programmer beregnet for almenheden (uanset om en sådan viderespredning til almenheden foretages af et radio- og tv-selskab eller ej)?

Udgør en samtidig viderespredning pr. koaksialkabel af programmer fra en tv-kanal, der sendes via satellit, gennem de forskellige tv-apparater, der er installeret på hotelværelser, en retransmission af sådanne udsendelser, som er omfattet af det i Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 omhandlede begreb?

____________

1     Rådets direktiv 93/83/EØF af 27.9.1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EUT 1993, L 248, s. 15).