Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Appeal Tribunal for Northern Ireland (Regatul Unit) la 30 decembrie 2020 – CG/Department for Communities in Northern Ireland

(Cauza C-709/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Părțile din procedura principală

Reclamant: CG

Pârât: Department for Communities in Northern Ireland

Întrebările preliminare

Articolul 9 alineatul (3) litera (c) punctul (i) din Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [Regulamentul din 2016 privind creditul universal (Irlanda de Nord)], care a fost introdus prin Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [Regulamentul din 2019 privind securitatea socială (prestații în funcție de venit) (de modificare și completare) (retragerea din Uniune) (Irlanda de Nord)], care îi exclude de la dreptul la prestații de securitate socială pe acei resortisanți ai Uniunii care beneficiază de un drept de ședere național (permis temporar de ședere) [în speță, „pre-settled status” (statutul de stabilire provizorie) în temeiul Appendix EU of the UK Immigration Rules (Anexa privind Uniunea Europeană la Regulamentul Regatului Unit referitor la imigrație)], este o dispoziție nelegală care implică o discriminare (fie directă, fie indirectă) în sensul articolului 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și este incompatibilă cu obligațiile care revin Regatului Unit în temeiul European Communities Act 1972 (Legea din 1972 privind Comunitățile Europene)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare și în cazul în care se statuează că articolul 9 alineatul (3) litera (c) punctul (i) din Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [Regulamentul din 2016 privind creditul universal (Irlanda de Nord)] implică o discriminare indirectă, articolul 9 alineatul (3) litera (c) punctul (i) din Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [Regulamentul din 2016 privind creditul universal (Irlanda de Nord)] este o dispoziție justificată în temeiul articolului 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și incompatibilă cu obligațiile care revin Regatului Unit în temeiul European Communities Act 1972 (Legea din 1972 privind Comunitățile Europene)?

____________