Language of document :

Üldkohtu 10. septembri 2013. aasta määrus – Aeroporia Aigaiou Aeroporiki ja Marfin Investment Group Symmetochon versus komisjon

(Kohtuasi T-202/11)1

Kohtumenetluse keel: inglise

Seitsmenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1 ELT C 160, 28.5.2011.