Language of document :

Postanowienie Sądu z dnia 10 września 2013 r. – Aeroporia Aigaiou Aeroporiki i Marfin Investment Group Symmetochon przeciwko Komisji

(Sprawa T-202/11)1

Język postępowania: angielski

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.