Language of document :

4. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-82/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;

tühistada otsus, hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi 3. märtsi 2011. aasta redaktsioonis personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldistes rakendussätetes ette nähtud parameetrite alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.