Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 9. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-84/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par pensiju tiesību, kas iegūtas pirms stāšanās darbā, aprēķināšanas uzsākšanu, balstoties uz jaunajiem VĪN, un attiecībā uz prasītāja pensiju tiesību nodošanu Savienības pensiju programmai, kuras ietvaros piemēro jaunos VĪN attiecībā uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgo īstenošanas noteikumu 9. pants ir nelikumīgs un tādēļ nepiemērojams;

atcelt 2012. gada 26. novembra lēmumu – un 2013. gada 27. jūnija lēmumu, ar kuru to apstiprina, – par prasītāja pensiju tiesību, ko viņš ieguvis pirms stāšanās darbā, aprēķināšanu to nodošanas Eiropas Savienības iestāžu pensiju programmai ietvaros, piemērojot 2011. gada 3. marta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārīgos īstenošanas noteikumus;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.