Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-83/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: P. Joassart, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o preložení žalobkyne.

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie oznámené elektronickou poštou z 1. februára 2013 prijaté vedúcim oddelenia OIB, ktorým sa rozhodlo o zbavení žalobkyne jej funkcie zdravotnej sestry a o jej preložení na dojčenské oddelenie od 4. februára 2013,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.