Language of document :

Talan väckt den 4 september 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-83/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten P. Joassart)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut att flytta sökanden till annan tjänst.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut, delgivet genom e-post av den 1 februari 2013, som fattats av enhetschefen vid Infrastruktur- och logistikbyrån om att flytta sökanden från hennes tjänst som sjuksköterska till en tjänst vid flaskmatningsavdelning från den 4 februari 2013

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.