Language of document :

Tožba, vložena 3. septembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-81/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nevključitvi tožeče stranke na seznam uradnikov, ki so napredovali v letu 2012

Predlog tožeče stranke

Naj se odločba, ki je bila objavljena v Upravnih obvestilih št. 27-2012 z dne 26. oktobra 2012, da se ime tožeče stranke ne navede na seznam uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2012, razglasi za nično;Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.