Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2014. április 30-i végzése – Lecolier kontra Bizottság

(F-83/13. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

____________

1 HL C 344., 2013.11.23., 69. o.