Language of document :

2014 m. balandžio 30 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Lecolier / Komisija

(Byla F-83/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 344, 2013 11 23, p. 69.