Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

(vec F-83/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 344, 23.11.2013, s. 69.