Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. dubna 2016 – Bandieri v. Komise

(Věc F-82/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 325, 9.11.2013, s. 52.