Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ April 2016 – Bandieri vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-82/13) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 325, 9.11.2013, p. 52.