Language of document :

9. aprillil 2011 esitatud hagi - Honnefelder versus komisjon

(kohtuasi F-42/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stephanie Honnefelder (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Bode)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Komisjoni otsuse, millega hageja jäeti kandmata avaliku konkursi EPSO/AD/26/05 reservnimekirja, tühistamine.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul

tühistada kostja 11. veebruari 2011. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt;

teha asjas ennetavalt tagaseljaotsus.

____________