Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 9. aprīlī - Honnefelder/Komisija

(lieta F-42/11)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stephanie Honnefelder (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - C. Bode, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā

Prasītājas prasījumi:

atcelt atbildētājas 2011. gada 11. februāra lēmumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

vajadzības gadījumā taisīt aizmugurisku spriedumu.

____________