Language of document :

2011. április 13-án benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-44/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes arra való kötelezése iránti kérelem, hogy fizessen a felperesnek kártérítést azon károk megtérítése címén, amelyeket a felperes, állítása szerint, a Bizottság orvosszakértője által a felperes orvosához intézett, bizonyos információk megadása iránti kérelem miatt szenvedett el.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenessé a 2010. március 6-i feljegyzésben található felperesi kérelmet elutasító határozatot - függetlenül annak formájától -, másodlagosan semmisítse meg ezt a határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, állapítsa a felperes 2010. szeptember 3-i panaszát elutasító alperesi aktus jogellenességét - függetlenül annak formájától -, másodlagosan semmisítse meg ezt az aktust;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, állapítsa meg, hogy Dr. M., az Európai Bizottság korábbi tisztviselője, (a) kérte, hogy Dr. U. közölje vele, ha a felperes "pszichofarmakológiai kezelésben (idegcsillapítók, antidepresszánsok) részesül, és azt hogy ez milyen típusú kezelés, illetve hogy a felperes milyen egyéb terápiában részesül"; (b) közölte Dr. U-val, hogy "a személyzeti szabályzatnak a Európai Bizottság összes tisztviselőjére alkalmazandó rendelkezései alapján [ZZ] hivatali címe 2002. április 1-je óta már nem Angolában, hanem Brüsszelben van [ZZ] feletteseinek határozata alapján [...] amely tényt az ön betegével hivatalosan is közölték";

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, állapítsa meg a szóban forgó károkat előidéző minden egyes tényező, továbbá azok összességének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék, amennyiben szükséges, nyilvánítsa ki a szóban forgó károkat előidéző minden egyes tényező, továbbá azok összességének jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul fizessen meg a felperesnek 10 000 eurót - és annak 2010. július 5-től évenkénti tőkésítés mellett számított 10%-os kamattal növelt összegét -, illetve a járulékos költségeket magában foglaló bármely más olyan összeget, amelyet a Közszolgálati Törvényszék igazságosnak és méltányosnak tart a felperes szóban forgó kárának megtérítése céljából;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________