Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 13. december 2012 – Honnefelder mod Kommissionen

(Sag F-42/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – annullation af en afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for en udvælgelsesprøve – opfyldelse af en retskraftig dom – legalitetsprincippet – ulovlighedsindsigelse vedrørende en afgørelse om at genoptage en almindelig udvælgelsesprøve)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Bode)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved advokat B. Eggers)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i forbindelse med udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Stephanie Honnefelder bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Stephanie Honnefelders omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 183 af 25.6.2011, s. 34.