Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 13 decembrie 2012 – Honnefelder/Comisia

(Cauza F-42/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Anularea unei decizii a comisiei de evaluare – Executare a hotărârilor judecătorești – Principiul legalității – Excepție de nelegalitate ridicată împotriva unei decizii de redeschidere a unei proceduri de concurs general)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Stephanie Honnefelder (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Bode, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Eggers și P. Pecho, agenți, ulterior B. Eggers, avocat)

Obiectul

Funcție publică – Cererea de anulare a deciziei de neînscriere a reclamantei pe lista de rezervă aferentă concursului EPSO/AD/26/05

Dispozitivul

Respinge acțiunea.Doamna Honnefelder suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata a o treime din cheltuielile de judecată efectuate de doamna Honnefelder.