Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 28.6.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-44/11)1

(Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kanne, joka on nostettu telekopiona kanteen nostamisen määräajassa, jota on pidennetty pitkien etäisyyksien vuoksi kymmenellä päivällä – Postitse kymmenen päivän kuluessa toimitettu kanne – Kanteet eivät vastaa toisiaan – Kanteen nostaminen myöhässä)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus velvoittaa komissio maksamaan korvaus vahingosta, joka on väitetysti aiheutunut kantajalle komission asiantuntijalääkärin kantajan lääkärille esittämästä pyynnöstä saada tietoja kantajan sairaanhoidosta.

Määräysosa

Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään selvästi perusteettomana.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 34.