Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 28. jūnija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-44/11) 1

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Prasības pieteikums, kas ir nosūtīts pa faksu prasības celšanai noteiktajā termiņā, kuram, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, ir pieskaitītas desmit dienas – Pa pastu iesniegts prasības pieteikums nākamo desmit dienu laikā – Abu prasības pieteikumu identiskuma trūkums – Novēlota prasība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz, piedaloties A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība piespriest Komisijai izmaksāt atlīdzību par zaudējumiem, kuri prasītājam esot nodarīti tādēļ, ka Komisijas ārsts – padomnieks nosūtīja prasītāja ārstam lūgumu sniegt konkrētu informāciju par prasītājam nodrošināto ārstēšanu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un kā daļēji acīmredzami nepamatotu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 186, 25.06.2011, 34. lpp.