Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 9. februára 2012 – Zur Oven-Krockhaus/Komisia

(vec F-47/11)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011, s. 56.