Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Brussel (Belgia) la 30 august 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Cauza C-645/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Brussel

Părțile din procedura principală

Apelante: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Intimată: Gegevensbeschermingsautoriteit

Întrebările preliminare

Articolul [55 alineatul (1)], articolele 56-58 și 60-66 din Regulamentul 2016/6791 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE [denumit în continuare „GDPR”] coroborate cu articolele 7, 8 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că o autoritate de supraveghere care, în temeiul legislației naționale adoptate în aplicarea articolului [58 alineatul (5)] din acest regulament, are competența de a introduce, la o instanță din statul său membru, o acțiune în justiție împotriva încălcărilor acestui regulament, nu poate exercita această competență în ceea ce privește o prelucrare transfrontalieră dacă ea nu este autoritatea de supraveghere principală pentru această prelucrare transfrontalieră?

Răspunsul la această întrebare este diferit în cazul în care operatorul acestei prelucrări transfrontaliere nu are sediul principal în respectivul stat membru, însă are un alt sediu în acel stat?

Răspunsul la această întrebare este diferit în cazul în care autoritatea națională de supraveghere introduce acțiunea în justiție împotriva sediului principal al operatorului sau împotriva sediului său din propriul stat membru?

Răspunsul la această întrebare este diferit în cazul în care autoritatea națională de supraveghere a introdus deja acțiunea în justiție înainte de data la care acest regulament a intrat în vigoare (25 mai 2018)?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul [58 alineatul (5)] din GDPR are efect direct, astfel încât o autoritate națională de supraveghere se poate baza pe articolul menționat pentru a iniția sau a continua o procedură judiciară împotriva unor părți private, chiar dacă articolul [58 alineatul (5)] din GDPR nu este transpus în mod specific în legislația statelor membre, deși acest lucru este obligatoriu?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările precedente, rezultatul acestor proceduri ar putea împiedica o constatare contrară a autorității de supraveghere principale, în cazul în care autoritatea de supraveghere principală anchetează aceleași activități de prelucrare transfrontalieră sau activități similare, în conformitate cu mecanismul prevăzut la articolele 56 și 60 din GDPR?

____________

1     JO 2016, L 119, p. 1.