Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 29. března 2007 - Chassagne v. Komise

(Věc F-39/06)1

(Úředníci - Odměna - Roční cestovní výdaje - Ustanovení použitelná na úředníky, kteří pocházejí z francouzského zámořského departementu - Článek 8 přílohy VII pozměněného služebního řádu - Žaloba zjevně postrádající jakýkoliv právní základ)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Olivier Chassagne (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a V. Joris, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a I. Sulce, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak určení protiprávnosti článku 8 přílohy VII služebního řádu ve znění platném od 1. května 2004, a z toho plynoucí nepoužitelnosti tohoto článku na žalobce pro určení výše náhrady ročních cestovních výdajů, a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 53.