Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice din 28 iunie 2007 - Bianchi/Fundaţia Europeană de Formare (ETF)

(Cauza F-38/06)1

(Funcţie publică - Agenţi temporari - Contract pe perioadă determinată - Neprelungire - Incompetenţă profesională - Obligaţia de motivare - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Irène Bianchi (Torino, Italia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (reprezentanţi: M. Dunbar, asistat de G. Vandersanden, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei directorului Fundaţiei Europene de Formare de a nu prelungi contractul de agent temporar al reclamantei și, pe de altă parte, o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 143, 17.6.2006, p. 37.