Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. detsembri 2007. aasta määrus - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-40/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Teabe taotlemine teenistuskohast elukohta saadetud isiklike asjade kohta - Asjas kohtuotsuse mittetegemine - Ilmselgelt põhjendamatu kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat V. Messa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata hageja taotlus ärakirja saamiseks veokirjast, mis puudutab tema isiklike asjade saatmist Angoolast Itaaliasse, ja teiseks kahju hüvitamise nõue

Määruse resolutiivosa

Tühistamisnõude osas ei ole enam vaja teha kohtuotsust.

Jätta kahju hüvitamise nõuded ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjoni kõik kohtukulud välja L. Marcucciolt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 143, 17.6.06, lk 37.