Language of document : ECLI:EU:F:2007:215

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera întâi)

6 decembrie 2007

Cauza F‑40/06

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Funcționari — Cerere de informare privind efectele personale expediate de la locul de repartizare la locul de reședință — Nepronunțare asupra fondului — Cerere de despăgubiri vădit nefondată”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Marcuccio solicită, pe de o parte, anularea deciziei implicite de respingere a cererii sale de a primi o copie a scrisorii de trăsură referitoare la expedierea efectelor sale personale din Angola în Italia și, pe de altă parte, daune interese

Decizia: Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra concluziilor privind anularea. Respinge concluziile privind despăgubirile ca fiind în mod vădit nefondate. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată și totalitatea cheltuielilor efectuate de Comisie.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură — Reclamant căruia i‑a fost soluționată cererea după introducerea acțiunii — Acțiune rămasă fără obiect — Nepronunțare asupra fondului

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari — Răspundere extracontractuală a instituțiilor — Condiții — Nelegalitate — Prejudiciu — Legătură de cauzalitate — Condiții cumulative

1.      Din moment ce, după introducerea acțiunii, reclamantul a obținut, în esență, tot ce a solicitat instituției, acțiunea sa în anulare formulată împotriva deciziei implicite de respingere a cererii sale a rămas fără obiect și nu mai este necesară pronunțarea asupra fondului.

(a se vedea punctul 26)

2.      Angajarea răspunderii Comunității este supusă întrunirii mai multor condiții în ceea ce privește nelegalitatea comportamentului imputat instituțiilor comunitare, caracterul real al prejudiciului și existența unei legături de cauzalitate între conduita invocată și prejudiciul pretins. Este suficient ca una dintre aceste condiții să nu fie îndeplinită pentru ca acțiunea în despăgubire să fie respinsă în totalitate, fără a fi necesară examinarea celorlalte condiții de angajare a acestei răspunderi.

(a se vedea punctul 44)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 10 noiembrie 2004, Vonier/Comisia, T‑165/03, RecFP, p. I‑A‑343 și II‑1575, punctul 78