Language of document : ECLI:EU:F:2007:63

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 29ης Μαρτίου 2007

Υπόθεση F-39/06

Olivier Chassagne

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπάλληλοι – Αποδοχές – Έξοδα ετησίου ταξιδίου – Διατάξεις εφαρμοστέες επί των υπαλλήλων που κατάγονται από υπερπόντιο γαλλικό διαμέρισμα – Τροποποιημένο άρθρο 8 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ – Προσφυγή προδήλως νόμω αβάσιμη»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή βάσει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ με την οποία ο O. Chassagne ζητεί, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να απορρίψει την από 23 Σεπτεμβρίου 2005 διοικητική του ένσταση κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος των αποδοχών του του Ιουλίου του 2005 και, στην ουσία, την ακύρωση του εν λόγω εκκαθαριστικού σημειώματος και, αφετέρου, την επιδίκαση αποζημιώσεως για αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Απόφαση: Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως – Τροποποίηση

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι – Προσφυγή – Προσφυγή σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ετησίου ταξιδίου ενός υπαλλήλου

(Άρθρα 241 ΕΚ και 299 §§ 2 και 3 ΕΚ· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91· παράρτημα VII, άρθρο 8)

1.      Η έκδοση κοινοτικού κανονισμού για τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ) δεν μπορεί να είναι ελαττωματική λόγω μη δημοσιεύσεως του ενοποιημένου κειμένου των διατάξεων που διέπουν την κατάσταση των υπαλλήλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συγκεκριμένα, το κύρος ενός κανονισμού εξαρτάται από τη νομότυπη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διατύπωση που τηρήθηκε τόσο για τον αρχικό κανονισμό με τον οποίο θεσπίστηκε ο ΚΥΚ όσο και για τους κανονισμούς που τον τροποποίησαν αργότερα, περιλαμβανομένου του πλέον πρόσφατου κανονισμού 723/2004. Ούτως ή άλλως, το ενοποιημένο κείμενο του ΚΥΚ είναι προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου της Επιτροπής, ενώ έντυπη έκδοση συνήθως παραδίδεται σε κάθε υπάλληλο κατά την είσοδό του στην υπηρεσία. Επιπλέον, κανένας κανόνας δικαίου δεν επιβάλλει υποχρέωση δημοσιεύσεως των ενοποιημένων κειμένων του ΚΥΚ ή των μελετών σχετικά με τις συνέπειες μελλοντικής αναμορφώσεως του ΚΥΚ ούτε ορίζει κατά ποιον τρόπο πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίες που φέρονται στην προσοχή του προσωπικού, ακριβώς όπως καμία διάταξη δεν εξαρτά το κύρος των κανόνων του ΚΥΚ από μια τέτοια δημοσίευση. Το ίδιο συμπέρασμα επιβάλλεται όσον αφορά τη φερόμενη μη πληροφόρηση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το ενοποιημένο κείμενο του τροποποιημένου ΚΥΚ. Κατά συνέπεια, η νομιμότητα του τροποποιημένου ΚΥΚ, λαμβανομένου στο σύνολό του, δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση για παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.

(βλ. σκέψεις 22 έως 25)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 15 Μαρτίου 1994, T‑100/92, La Pietra κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1994, σ. I‑A‑83 και II‑275, σκέψη 45

ΔΔΔ: 23 Ιανουαρίου 2007, F‑43/05, Chassagne κατά Επιτροπής, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στη Συλλογή, σκέψεις 109 κα 110

2.      Στο πλαίσιο διαφοράς όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων ετησίου ταξιδίου ενός υπαλλήλου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο προσφεύγων αβάσιμα προβάλλει ένσταση ελλείψεως νομιμότητας ενός κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση με τον ισχυρισμό ότι ο κανονισμός αυτός δεν περιέχει ειδικούς κανόνες υπέρ των εδαφών που αφορούν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 299 ΕΚ, ενώ το ζήτημα της επιστροφής αυτής δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των πιο πάνω διατάξεων της Συνθήκης.

(βλ. σκέψη 27)