Language of document :

Valitus, jonka easyCosmetic Swiss GmbH on tehnyt 15.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (yhden tuomarin kokoonpano) asiassa T-858/19, easyCosmetic Swiss v. EUIPO, 9.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-93/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: easyCosmetic Swiss GmbH (edustajat: D. Terheggen, ja S. E. Sullivan, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 20.5.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt easyCosmetic Swiss GmbH:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________