Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 - Nolin v. Komise

(Věc F-82/10)

"Veřejná služba - Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců - Nevydání rozhodnutí ve věci samé"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michel Nolin (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení opravené výplatní pásky žalobce pro období od července do prosince 2009 a jeho výplatní pásky za leden 2010 vydaných v rámci roční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Výrok usnesení

O žalobě F-82/10, Nolin v. Komise, není třeba rozhodnout.

Oba účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 38.