Language of document :

2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Nolin prieš Komisiją

(Byla F-82/10)

(Viešoji tarnyba - Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michel Nolin (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatės M. Velardo

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir D. Martin

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovo patikslinto darbo užmokesčio už 2009 m. liepos-gruodžio mėn. laikotarpį lapelį ir atsiskaitymo lapelį, parengtą 2010 m. sausio 1 d. dėl metinės peržiūros tikslinant pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio F-82/10, Nolin prieš Komisiją.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 13, 2011 1 15, p. 38.