Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iunie 2011 - Nolin/Comisia

(Cauza F-82/10)

(Funcție publică - Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michel Nolin (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a fișei de regularizare a remunerației reclamantului pentru perioada iulie-decembrie 2009 și a fișei sale de remunerație 01/2010 întocmite în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-82/10, Nolin//Comisia.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 13, 15.1.2011, p.38.