Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 5. juni 2012 – Chatzidoukakis mod Kommissionen

(Sag F-84/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – løn – familietillæg – uddannelsestillæg – betingelser for tildeling – fradrag af tillæg af samme art fra anden side)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luxembourg) (ved advokat V. Christianos)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne E. Bourtzalas og E. Antypas)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at nedsætte det uddannelsestillæg, sagsøgeren oppebærer, som følge af, at hans søn modtager en økonomisk støtte fra en medlemsstat i form af et stipendium og et lån.

Konklusion

Europa-Kommissione frifindes.

Efstratios Chatzidoukakis betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 13 af 15.1.2011, s. 39.