Language of document : ECLI:EU:F:2012:72

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

5 iunie 2012

Cauza F‑83/10

Kostantinos Giannakouris

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de acordare – Deducerea unei alocații de aceeași natură primite din alte surse”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Giannakouris solicită, în special, anularea deciziei Comisiei din 26 februarie 2010 referitoare la reducerea alocației școlare care îi este acordată și la reținerea pe fișele sale de remunerație a sumelor încasate în mod nejustificat, ca urmare a faptului că fiica sa primește o prestație financiară acordată de un stat membru sub forma unei burse

Decizia: Respinge acțiunea. Îl obligă pe reclamant să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisie.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocație școlară – Condiții de aplicare a regulii pentru prevenirea cumulului prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în cazul în care alocații de aceeași natură sunt plătite din alte surse – Aplicare la prestația financiară luxemburgheză pentru studenți – Admisibilitate

[Statutul funcționarilor, art. 67 alin (1) lit. (c) și alin. (2)]

Numai alocațiile care sunt comparabile și care au același obiectiv sunt „de aceeași natură” în sensul regulii pentru prevenirea cumulului prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din statut în materie de alocații familiale. Criteriul decisiv pentru calificarea drept alocație de aceeași natură este cel al finalității urmărite prin alocațiile în cauză.

În acest sens, alocația școlară prevăzută la articolul 67 alineatul (1) litera (c) din statut și prestația financiară luxemburgheză acordată sub formă de burse și de împrumuturi, care are drept scop să furnizeze studenților un ajutor financiar destinat să le permită să își asigure cheltuielile legate de studii și întreținerea în cadrul urmării studiilor, au finalități similare prin aceea că urmăresc să contribuie la acoperirea cheltuielilor de școlarizare a copilului aflat în întreținerea funcționarului.

Această concluzie nu poate fi infirmată de împrejurarea că beneficiarii celor două prestații nu sunt aceiași. Astfel, faptul că alocația statutară este atribuită funcționarului și că prestația națională este primită de copil sau atribuită în mod oficial acestuia nu este determinant pentru a aprecia dacă aceste prestații sunt de aceeași natură în sensul articolului 67 alineatul (2) din statut. Nu este determinant nici faptul că alocația statutară constituie un supliment la salariul funcționarului și este legat astfel de un raport de muncă, spre deosebire de prestația financiară luxemburgheză care este plătită copilului.

(a se vedea punctele 29, 31, 32, 37 și 38)

Trimitere la:

Curte: 13 octombrie 1977, Gelders‑Deboeck/Comisia, 106/76, punctul 16; 13 octombrie 1977, Emer‑van den Branden/Comisia, 14/77, punctul 15; 18 decembrie 2007, Weiβenfels/Parlamentul European, C‑135/06 P, punctul 89

Tribunalul de Primă Instanță: 10 mai 1990, Sens/Comisia, T‑117/89, punctul 14; 11 iunie 1996, Pavan/Parlamentul European, T‑147/95, punctul 41

Tribunalul Funcției Publice: 13 februarie 2007, Guarneri/Comisia, F‑62/06, punctele 39, 40 și 42